QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGHI SƠN

QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGHI SƠN

11:41 12/05/2023
Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH PHÁTPhạm vi công việc: TỔNG THẦU THIẾT KẾ. THIẾT KẾ TỪ GIAI ĐOẠN QH1/500 ĐẾN RA BẢN VẼ THI CÔNG CHO TỪNG HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN
Vị trí: THỊ XÃ NGHI SƠN - THANH HÓANăm hoàn thành: 2018
Tổng mức đầu tư: 1800 TỶDiện tích xây dựng: 134 HA
Số tầng: THẤP TẦNG

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ QH 1/500 VÀ PC CHI TIẾT KHU NHÀ Ở CHUYÊN GIA NHẬT VÀ COET

Co loi xay ra
Co loi xay ra