Dự án khu nhà ở Tiền Phương cho chuyên gia Nhật

Dự án khu nhà ở Tiền Phương cho chuyên gia Nhật

23:03 27/07/2023
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Anh PhátPhạm vi công việc:
Vị trí: Mai Lâm, Nghi Sơn, Thanh HóaNăm hoàn thành:
Tổng mức đầu tư: Diện tích xây dựng: 9ha
Số tầng:

Dự án khu nhà ở Tiền Phương cho chuyên gia Nhật, Coet tại nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn

Dự án khu nhà ở Tiền Phương cho chuyên gia Nhật

Với tổng diện tích 9ha

Dự án khu nhà ở Tiền Phương cho chuyên gia Nhật

Nhóm tác giả Aztec:
1. Kts: Nguyễn Đức Tuấn chủ trì đồ án
2. Kts: Hoàng Việt Hưng quản lý kỹ thuật
3. Kts. Vũ Hà Phan Design
4. Kts. Minh Hoàng video
5. Kts. Đinh Văn Cương, Kts. Nguyễn Tiến Đại Diễn Họa
6. Kts. Phạm Đăng  Long triển khai

Co loi xay ra
Co loi xay ra