Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

22:21 27/07/2023
Chủ đầu tư: Ông Vũ Văn TuấnPhạm vi công việc:
Vị trí: Cái Dăm - Quảng NinhNăm hoàn thành:
Tổng mức đầu tư: Diện tích xây dựng: 1600m2
Số tầng:

Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở - Cái Dăm - Quảng Ninh

Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Với tổng diện tích sàn: 1600m2

Công trình tổ hợp văn phòng cho thuê và nhà ở

Nhóm tác giả Aztec:
1. Kts: Nguyễn Đức Tuấn chủ trì đồ án
2. Kts: Hoàng Việt Hưng quản lý kỹ thuật
3. Kts. Vũ Hà Phan Design
4. Kts. Minh Hoàng video
5. Kts. Đinh Văn Cương, Kts. Nguyễn Tiến Đại Diễn Họa
6. Kts. Phạm Đăng  Long triển khai

Co loi xay ra
Co loi xay ra