Nhà máy sản xuất túi lọc bụi

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi

22:49 27/07/2023
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinatro Việt NamPhạm vi công việc:
Vị trí: Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà NamNăm hoàn thành:
Tổng mức đầu tư: Diện tích xây dựng: 2000m2
Số tầng:

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi tại Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi tại Thanh Thủy

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi

Với tổng diện tích sàn: 2000m2

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi

Nhà máy sản xuất túi lọc bụi

Nhóm tác giả Aztec:
1. Kts: Nguyễn Đức Tuấn chủ trì đồ án
2. Kts: Hoàng Việt Hưng quản lý kỹ thuật
3. Kts. Vũ Hà Phan Design
4. Kts. Minh Hoàng video
5. Kts. Đinh Văn Cương, Kts. Nguyễn Tiến Đại Diễn Họa
6. Kts. Phạm Đăng  Long triển khai

Co loi xay ra
Co loi xay ra