Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

11:08 13/08/2023
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phúc TiếnPhạm vi công việc: Thiết Kế
Vị trí: Phường Võ Cường - TP. Bắc NinhNăm hoàn thành:
Tổng mức đầu tư: Diện tích xây dựng:
Số tầng:

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc TiếnThiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Thiết Kế Trung Tâm Thương Mại Phúc Tiến

Co loi xay ra
Co loi xay ra